تکمیل خرید و پرداخت

- زمان شما برای تکمیل پرداخت این سبد خرید به انقضا رسیده است و اجناسی که برای شما رزرو شده بود از حالت رزرو درآمده است و ممکن است موجودی و قیمت کالا ها تغییر کرده باشد. شما بایستی دوباره به سبد خرید خود بازگشته و فرآیند تکمیل خرید را مجددا انجام دهید

- توجه داشته باشید که اگر در حین تکمیل پرداخت ، از سیستم دیگر و یا در مرورگر دیگری اقدام به تغییر سبد خرید خود کنید ، این فاکتور منقضی می گردد و می بایستی مجددا فرآیند تکمیل خرید را انجام دهید.

- شما برای تکمیل هر فرآیند کلا 20 دقیق زمان دارید و در این مدت 20 دقیقه لوکس لایت محصولات سفارش داده توسط شما را به صورت رزرو در می آورد تا مشتریان دیگر نتوانند آنها را خریداری نمایند. پس از اتمام این زمان و یا انصراف شما از ادامه فرآیند خرید در هر کدام از مراحل ؛ موجب می شود تا سیستم سبد خرید شما را آزاد کرده و از حالت رزرو در آورد . بنابراین شما برای خرید نهایی سبد خرید خود لازم است تا فرآیند را مجددا از سبد خرید خود تکرار کنید تا اگر احیانا موجودی و یا قیمت کالا ها تغییری کرده باشد شما مطلع شوید

بازگشت به لوکس لایت