نور زرد چیست ؟

نور زرد همان ترکیب نور سبز و نور قرمز است یا فقدان نور آبی . یعنی اگر نوری که به چشم ما می تابد طول موج رنگ سبز و طول موج رنک قزمر را داشته باشد ، چشم ما آن را زرد می بیند . اینکه چرا از سیستم نوری ( RGB  ) استفاده می کنیم و می گوییم نور سبز ، قرمز و آبی ؛ به عملکرد چشم انسان بر می گردد . چشم انسان یاخته های مخروطی شکلی دارد که مسئول تشخیص رنگ نور در چشم هستند. این یاخته ها به سه دسته تقسیم شده و هر کدام به طول موجی خاص واکنش نشان داده و تحریک می شوند . تعدادی از آنها به طول موج 560 نانو متر ( رنگ قرمز ) واکنش نشان می دهند ، تعدادی دیگر به طول موج  530 نانو متر ( رنگ سبز ) و مابقی با طول موج 424 ( رنگ آبی ) تحریک می شوند . بنابراین ، هر چه نورهایی که به چشم ما می رسند ، از طول موج رنگ آبی خالی باشد ؛ چشم ما آن نور را زرد خواهد دید چرا که تنها یاخته هایی تحریک می شوند که نور قرمز و نور سبز را تشخیص می دهند و از ترکیب این دو نور ، مغز ما نور را زرد درک می کند . البته نور زرد در علم نورپردازی بر اساس دمای رنگ تعریف شده و کاربرد دارد . در ادامه به تعاریف متفاوت از نور زرد می پردازیم.

تفاوت نور زرد و نور خورشیدی یا نور آفتابی چیست ؟

در اصطلاحات مرسوم در میان افراد ، نور زرد ، به اشتباه به عنوان نور آفتابی یا خورشیدی نیز شناخته می شود و با این اسامی نیز به کار می روند که با توجه به مطالبی که در ادامه به آن خواهیم پرداخت ، علت اشتباه بودن این نامگذاری مشخص می شود . البته در هر صورت ، اگرچه به لحاظ علمی و واقعی این نامگذاری ها صحیح نیست ؛ اما ، هر جایی که از یک منبع روشنایی با نور خورشیدی و یا منبع روشنایی با نور آفتابی  نام برده شود ، منظور همان نور زرد است و در واقع همه ی این اسامی یکی است و به روشنایی هایی اتلاق می شوند که دمای رنگی کمتر از 3500 درجه کلوین دارند . مرسوم ترین لامپ روشنایی با نور زرد ، لامپ 100 وات رشته ای است .

تعریف نور زرد  در علم نورپردازی و روشنایی چیست ؟

مبنای ارزشیابی نور از لحاظ رنگ در علم نورپردازی و روشنایی ، پارامتری به { نام دمای } رنگ است . هر چه دمای رنگ نور پایین بیاید ، رنگ گرم تر شده و به طیف زرد نارنجی ؛ نارنجی و سپس قرمز می گراید . دامنه ای که در حوزه ی نورپردازی از آن با عنوان نور زرد نام می برند ، دمای رنگی ما بین 1700 درجه ی کلوین تا 2700 درجه کلوین است . که به ترتیب 1700 درجه کلوین ، دمای رنگ نور شعله ی کبریت و 2700 درجه کلوین ، دمای نور لامپ رشته ای 100 وات است . معمولا در حوزه ی روشنایی، نور های سفید گرم ( Warm/White ) یعنی نور هایی تا 3500 درجه کلوین را نیز به صورت عرفی نور زرد یا آفتابی می نامند .

نور خورشید چه رنگی است ؟ آیا خورشید زرد است ؟

بر خلاف تصور عموم مردم ، رنگ نور خورشید زرد نیست . بلکه از دسته ی نور های سفید است که در طبقه بندی رنگ نور ، به آن نور روز (  DayLight ) گفته می شود . دمای رنگ نور خورشید ، در ساعات مختلف روز متفاوت است ولی به طور میانگین ،دمای رنگ خورشید 5300 درجه ی کلوین است . ( از 5000 تا 5600 درجه کلوین)

 

خلاصه :

نور زرد همان ترکیب نور سبز و نور قرمز است یا فقدان نور آبی . یعنی اگر نوری که به چشم ما می تابد طول موج رنگ سبز و طول موج رنک قزمر را داشته باشد ، چشم ما آن را زرد می بیند

 

مجله ی لوکس لایت