شار نوری چیست ؟

به میزان نوری که از یک منبع روشنایی در تمام جهات فضا ، در واحد زمان ساطع می شود را شار نوری گویند . شار نوری را با نماد ” Φ ” نشان می دهند . واحد شار نوری لومن است که با ” Lm ” نشان داده می شود . هر چه شار نوری یک منبع روشنایی بیشتر باشد ؛ یعنی آن منبع روشنایی پرنور تر است . شار نوری کمیت مهمی در نورپردازی محسوب میگردد، که سازندگان محصولات روشنایی ، آن را بر روی جعبه ی محصولات خود در قالب برچسب انرژی و یا به صورت مستقل درج می کنند . در واقع میزان شار نوری یک لامپ روشنایی ، حداقل چیزی است که در کنار توان مصرفی لامپ ، قبل از خرید محصول بایستی بدانیم .

 

میزان شار نوری انواع لامپ های رشته ای

 

                  جدول مشخصات نوری لامپ های رشته ای معمولی
نوع لامپ توان مصرفی بر حسب وات شار نوری بر حسب لومن
لامپ رشته ای 40 وات معمولی شفاف 40 420
لامپ رشته ای 40 وات معمولی مات 40 420
لامپ رشته ای 60 وات معمولی شفاف 60 710
لامپ رشته ای 100 وات معمولی شفاف 100 1360
لامپ شمعی 40 وات شفاف 40 400
لامپ شمعی 60 وات شفاف 60 600

 

 

خلاصه : به میزان نوری که از یک منبع روشنایی در تمام جهات فضا ، در واحد زمان ساطع می شود را شار نوری گویند . هر چه شار نوری یک منبع روشنایی بیشتر باشد ؛ یعنی آن منبع روشنایی پرنور تر است

 

مجله ی لوکس لایت