پرتاب نور

پرتاب نور اصطلاحی است در نورپردازی که نشان می دهد یک لامپ روشنایی چه ارتفاع یا شعاعی را در امتداد خود روشن می نماید . پرتاب نور بیشتر در لامپ های رفلکتور دار معنی پیدا می کند . هر چه شدت نور یک لامپ روشنایی تحت زاویه رفلکتوری خاص ، بیشتر باشد ، پرتاب نور لامپ روشنایی نیز بیشتر خواهد بود . پرتاب نور بیشتر به جنس و شکل رفلکتور و همچنین به زاویه ی تابش رفلکتور بستگی دارد . به عنوان مثال یک لامپ سی او بی 30 وات با زاویه ی رفلکتور 20 درجه به راحتی پرتاب نوری تا طول 10 متر خواهد داشت به طوری که اگر این لامپ در سقف یک سوله نصب گردد، نور آن کاملا به کف سوله خواهد رسید و یا یک لامپ سی او بی 7 وات با زاویه رفلکتور 45 درجه ، بیش از 2 متر پرتاب نور ندارد و چنانچه بخواهیم یک مجسمه در کف اتاق را با یک لامپ سی او بی توکار در سقفی با بلندی 3 متر ، به طور کامل نورپردازی کنیم ، بهتر است زاویه  رفلکتور ان 30 درجه باشد تا پرتاب نور لامپ سی او بی 7 وات ، 3 متر گسترش یابد و نور آن کاملا به زمین برسد و مجسمه را روشن کند .

همیشه در هنگام نورپردازی پارامتر پرتاب نور را حتما در نظر بگیرید.در انتخاب روشنایی برای سقف های بلند ، مانند ساختمان های دوبلکس، پارامتر پرتاب نور بسیار تعیین کننده و حائز اهمیت است .

خلاصه محتوی :

نشان می دهد یک لامپ روشنایی چه ارتفاع یا شعاعی را در امتداد خود روشن می نماید . هر چه شدت نور یک لامپ روشنایی تحت زاویه رفلکتوری خاص ، بیشتر باشد ، پرتاب نور لامپ روشنایی نیز بیشتر خواهد بود .

 

مجله ی لوکس لایت