در این مقاله قصد داریم کاربرد چراغ های ریلی را در نورپردازی و معماری مورد بررسی قرار دهیم .