نقش چراغ خواب در نورپردازی داخلی :

چراغ خواب علاوه بر زیبایی نقش کاربردی موثری در اطاق خواب ایفا میکند. بسته به سبک طراحی چراغ خواب، نورپردازی متفاوتی را ایجاد خواهد کرد. بیشتر مواقع این عنصر نقش چیدمان و دکوری دارد و برای تکمیل یک فرآیند در بحث چیدمان داخلی استفاده میشود. همانطور که در تصویر زیر مشاهده میکنید استفاده از چراغ خواب بیشتر نقش تزئینی ایفا میکند و با استفاده از آن چیدمان فضا را تکمیل کرده اند و یا حتی تقارن مورد نیاز خود را با چراغ های دیواری یا چراغ های خواب ایجاد کرده اند .

استفاده از چراغ خواب برای تامین نور در تردد های مکرر شبانه ، یکی دیگر از کاربردهای چراغ خواب میباشد. و نیز دردسترس نبودن کلید روشنایی در زمان بیداری های شبانه ،  ترس از تاریکی و … میتواند دلایل دیگر استفاده از چراغ خواب باشد. برخی از نوزادن نیاز به کنترل مکرر توسط والدین خود را دارند و این امر نیاز به یک روشنایی کوچک در فضای اطاق خواب دارد . موارد فوق همیشه ما را ملزم به انتخاب یک جایگاه برای چراغ خواب خواهد کرد. حتی اگر از آن به ندرت استفاده میکنیم . و پیش بینی این عنصر در چیدمان داخلی ساختمان امری ضروری است . این نکته را در نظر داشته باشید که سبک زندگی افراد و نیز نوع معماری در انتخاب جایگاه چراغ خواب بسیار موثر است …  به این صورت که شاید شخصی چراغ خواب خود را در سالن پذیرایی بیشتر نیاز داشته باشد تا اطاق خواب . شاید لازم است یک چراغ خواب خیلی دور تر از تخت خواب نصب گردد . و یا افرادی هستند که در تاریکی مطلق قادر به خوابیدن نیستند و چراغ خواب باید دقیقا بالای سر آنها قرار بگیرد. و یا اینکه جایگاه آباژور های کنار تخت در انتخاب جایگاه چراغ خواب موثر باشد … که این مقوله مربوط به طراح و معمار داخلی میباشد که متناسب با روحیات و سبک زندگی آنها جانمایی خواهد کرد .

استفاده از نورمخفی ها به عنوان چراغ خواب تصمیم عاقلانه ای به نظر میرسد. فقط به میزان نور آنها دقت کنید. طول نورمخفی و میزان روشنایی ایجاد شده از آنها متناسب با روحیه و سلیقه ی  شما باشد.