سنسورهای سقفی و سنسور های راه پله :

به سنسور های هوشمند نیز معروفند . سنسور های حساس به حرکت یا آشکار ساز حرکت میباشند. در صورت حرکت یا تغییر مکان اشیاه در دایره ی دید سنسور، خروجی سنسور عمل کرده و میتوان عملگر سنسور را به یک روشنایی متصل کنیم تا روشن شود . اخیرا بسیار پرکاربرد شده است و مورد استقبال کاربران قرار گرفته است .  از این سنسور ها برای راه پله ها و گذر ها استفاده میشود. مکان های عمومی که برای روشن یا خاموش کردن روشنایی ها نیاز به یک مودی خواهدداشت تا روشن نمانند و یا به موقع روشن شوند از سنسور های حرکتی استفاده میکنند . مدتی است که چراغ های سنسور دار نیز به صورت یک پکیج اماده با بازار ارائه شده است و کار کمی ساده تر شده است .

از این سنسور های حرکتی، هم مدل دیواری و هم مدل سقفی آن تولید میگردد . برای مکان هایی که امکان استفاده از سنسور های سقفی وجود ندارد از سنسور های دیواری استفاده میکنند . سنسور های حرکتی دارای زاویه و طول موثر بخصوصی هستند که در زمان نصب به این پارامتر ها دقت کنید تا نتیجه مطلوبی دریافت کنید . ضمنا سنسور ها مجهز به یک فتوسل هم هستند که با تغییر ولوم آن از روی سنسور میتوانید آن را برای روز و شب تنظیم نمایید .

 

عملکرد سنسور سقفی :

سنسور های سقفی که به سنسور های راه پله نیز معروفند، دارای سه ولوم تنظیم میباشد. دقت بفرمایید که تنظیم ولوم های سنسور تاثیر بسزایی در طول عمر چراغ روشنایی متصل به سنسور خواهد داشت.

1- lux

این ولوم تعیین کننده ی عملکرد سنسور نسبت به میزان روشنایی فضا میباشد. هر چه ولوم را بیشتر به سمت حالت شب بچرخانیم ، در تاریکی بیشتر عمل میکند. در بیشترین حالت، سنسور در تاریکی مطلق عمل میکند و در روز کار نمیکند. در صورتیکه سنسور را در حالت شب قرار دهید، طول عمر روشنایی متصل به آن افزایش میابد.

2-time

این ولوم زمان وصل بودن رله ی خروجی سنسور را مشخص میکند، عموما حداکثر تا 25 دقیقه میباشد. سعی کنید زمان را در حالتی منطقی قرار دهید تا سنسور در کمترین حالت قطع و وصل قرارگیرد و عمر چراغ متصل به سنسور افزایش یابد.

3- sense

ولوم حساسیت سنسور است . حساسیت به میزان حرکت. چنانچه حساسیت ولوم را افزایش دهید با کوچکترین حرکات خروجی آن عمل خواهد کرد. توجه داشته باشید جهت افزایش طور عمر لامپ، حساسیت آن را نسبت به کاربری فضا در یک حالت منطقی قرار دهید که کمترین حالت قطع و وصل را داشته باشید.