سنسورهای سقفی و سنسور های راه پله :

به سنسور های هوشمند نیز معروفند . سنسور های حساس به حرکت یا آشکار ساز حرکت میباشند. در صورت حرکت یا تغییر مکان اشیاه در دایره ی دید سنسور، خروجی سنسور عمل کرده و میتوان عملگر سنسور را به یک روشنایی متصل کنیم تا روشن شود . اخیرا بسیار پرکاربرد شده است و مورد استقبال کاربران قرار گرفته است .  از این سنسور ها برای راه پله ها و گذر ها استفاده میشود. مکان های عمومی که برای روشن یا خاموش کردن روشنایی ها نیاز به یک مودی خواهدداشت تا روشن نمانند و یا به موقع روشن شوند از سنسور های حرکتی استفاده میکنند . مدتی است که چراغ های سنسور دار نیز به صورت یک پکیج اماده با بازار ارائه شده است و کار کمی ساده تر شده است .

از این سنسور های حرکتی، هم مدل دیواری و هم مدل سقفی آن تولید میگردد . برای مکان هایی که امکان استفاده از سنسور های سقفی وجود ندارد از سنسور های دیواری استفاده میکنند . سنسور های حرکتی دارای زاویه و طول موثر بخصوصی هستند که در زمان نصب به این پارامتر ها دقت کنید تا نتیجه مطلوبی دریافت کنید . ضمنا سنسور ها مجهز به یک فتوسل هم هستند که با تغییر ولوم آن از روی سنسور میتوانید آن را برای روز و شب تنظیم نمایید .