توان الکتریکی یا توان مصرفی چیست ؟

توان الکتریکی یا توان مصرفی یک قطعه یا دستگاه الکتریکی مانند محصولات تولید روشنایی  ؛ بیان کننده ی میزان مصرف انرژی الکتریکی آنها بر حسب زمان است . که آن را با P  نشان می دهند . P  حرف اول از کلمه ی انگلیسی ” Power ” به معنای قدرت یا توان است . واحد توان مصرفی نیز کیلو وات بر ساعت است . توان مصرفی پارامتر مهمی است که تولیدکنندگان محصولات الکتریکی و همچنین تولید کنندگان محصولات روشنایی مقدار آن را بر روی محصولات خود درج می کنند . این عدد ، در برچسب انرژی محصولات روشنایی قابل رویت است .

اهمیت توان الکتریکی یا توان مصرفی در محصولات روشنایی چیست ؟

توان مصرفی یک محصول روشنایی مانند تمامی محصولات الکتریکی دیگر ، رابطه ی مستقیم با هزیه برق مصرفی دارد .  یعنی هر چه توان مصرفی یک محصول روشنایی بیشتر باشد هزینه ی مصرفی بیشتری نیز در طول یک دوره خواهد داشت . هر چه یک محصول روشنایی بتواند با توان مصرفی پایین تری میزان لومن روشنایی بیشتری تولید کند یعنی بازده نوری بیشتری داشته باشد ؛ از نظر مصرف انرژی ، بهینه تر و مقرون به صرفه تر است .به همین دلیل، این پارامتر نیز در نورپردازی بسیار حائز اهمیت است.

 

 

خلاصه :

توان الکتریکی یا توان مصرفی یک قطعه یا دستگاه الکتریکی مانند محصولات تولید روشنایی  ؛ بیان کننده ی میزان مصرف انرژی الکتریکی آنها بر حسب زمان است. و رابطه ی مستقیم با هزینه برق مصرفی دارد.