نورپردازی فضای باز

در این مقاله قصد داریم به بررسی نور و نورپردازی فضای باز (نورپردازی محوطه ) بپردازیم. در یک فضای باز ،اولین گزینه ، تامین نور، میباشد. ممکن است نورپردازی در یک محوطه، شاخصی جهت راهنمایی کاربران باشد. مثل نورپردازی یک راهرو برای عابر پیاده. یا با نورپردازی ، علاوه بر زیبایی ، حریم یک استخر را در یک فضای باز نشان میدهیم .