شدت نور چیست و چه تفاوتی با شار نوری دارد ؟

نوری که یک منبع روشنایی در تمام جهات منتشر می کند را شار نوری گویند ؛ حال اگر به واسطه ی یک رفلکتور یا بازتاب دهنده ، انتشار نور خروجی از منبع را در یک جهت و با زاویه ای خاص هدایت کنیم ، میزان نوری که در آن زاویه منتشر می شود را شدت نور می گویند.

 

واحد شدت نور چیست ؟

شدت نور را در یکای اس آی با واحد کندلا یا شمع و با نماد ” cd  ” نشان می دهند. در واقع یک لومن شار نوری از یک منبع روشنایی با زاویه فضایی یک استرادیان ، برابر یک کندلا است .

 

اهمیت شدت نور در نورپردازی چیست ؟

دلیل اینکه چرا به جای شدت نور، از همان کمیت شار نوری استفاده نمی شود این است که ؛ دو منبع روشنایی کاملا یکسان که شار نوری یکسانی نیز دارند ؛ تنها با داشتن رفلکتور های متفاوت میزان نور متفاوتی را در زاویه خود منتشر می کنند . به عنوان مثال ، شدت نور یک لامپ هالوژن 50 وات استاندارد با رفلکتور WFL 38°   برابر 1500 کاندلا است و همان لامپ هالوژون با رفلکتور SP 10° برابر 8200 کاندلا است . در رفلکتور ها ، هر چه زاویه رفلکتور کمتر باشد یعنی اینکه کل شار نوری منبع روشنایی در زاویه محدودتری منتشر شده و شدت نور آن بیشتر است و برعکس ؛ هر چه زاویه رفلکتور بزرگتر باشد یعنی کل شار نوری منتشر شده از منبع روشنایی ، در محدوده ی بزرگتری متمرکز شده و بنابراین شدت روشنایی آن نیز کمتر است .

 

 

خلاصه :

شدت نور از لحاظ مفهمومی بسیار به شار نوری نزدیک است. در اصل به میزان تمرکز شار نوری در یک جهت گفته میشود .

 

مجله ی لوکس لایت