کاربرد چراغ های دکوراتیو در معماری :

بخش مهمی از معماری در حوزه ی نورپردازی تعریف و تکمیل میگردد. و اخیرا چراغ های دکوراتیو نقش مهمی را در نورپردازی ایفا کرده است . چراغ های دکوراتیو همان طور که از نام آن برداشت میگردد، با اهداف نورپردازی، طراحی و تولید شده است و تامین نور چندانی از آنها انتظار نمیرود. اما رفلکتهای نوری آنها با اشکال و زوایای مختلف نسبت به نوع طراحی و ساخت آنها، مد نظر یک طراح داخلی یا یک معمار است. چراغ های دکوراتیو بیشتر از جنس آلومینیوم تولید میگرند . لنز ها و رفلکتور ها، عناصر تاثیر گذار  در چراغ های دکوراتیو محسوب میگردد ، دقیقا زوایای تابشی نور و رفلکت های ایجاد شده مربوط به نوع لنز و نوع رفلکتور در این گونه محصولات میباشد. برخی از چراغ های دکوراتیو دارای رفلکتور های قابل تنظیم هستند که تابش ایجاد شده را با زوایای دلخواه تنظیم کنیم. نکته ی مهم دیگر در رابطه با چراغ های دکوراتیو آنست که ، آنها عموما عناصر تکرار پذیر در نورپردازی هستند . به این معنی که : زیبایی آنها زمانی نمود بیشتری پیدا خواهد کرد که بر روی یک بستر تکرار شوند . البته این مطلب، استفاده ی تکی از چراغ های دکوراتیو را رد نخواهد کرد.