کندل یا کندلا ( شمع ) در نورپردازی چیست ؟

در یکای استاندارد اس آی ، کندل یا کندلا واحد شدت نور است و با ” cd ” نشان داده می شود . کاندلا زمانی اهیمت پیدا می کند که توزیع نور یک لامپ توسط رفلکتور ها تغییر کند . در واقع از آنجایی که لامپ های رفلکتوردار ( بازتاب دهنده ) نور را در جهتی خاص متمرکز کرده و در فضا منتشر می کنند ؛ بنابراین برای اینکه بدانیم چه میزان نوری از این لامپ روشنایی خارج می شود ، دیگر شار نوری بر حسب لومن ، یکای مناسبی برای اندازه گیری نمی باشد و باید شدت نور را در نظر گرفت که با کندل یا کاندلا بیان می شود . باید اضافه کرد که میزان کندل یک لامپ رفلکتوردار کاملا به زاویه ی رفلکتور آن بستگی دارد .

 

تفاوت لومن با کندلا چیست ؟

شکل زیر تفاوت این دو مفهموم را نشان می دهد

 

 

 

خلاصه : واحد شدت نور میباشد .

 

مجله ی لوکس لایت